Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 
Az EMBERek keresik helyüket a világban. Mi abban kívánunk segíteni, hogy megtaláld azt!
  • English
  • Deutsch
  • Română


A két egyház azonosulása

Arkádia Fényeinek Spirituális Egyháza Amerikai Egyesült Államokbeli bejegyzése és a két egyház azonosulása


 

JEGYZÕKÖNYV

 

A Jegyzőkönyv az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza 2011. április 11. napján 10.00 órakor, Kisvárdán, Virágh Ferenc utca 58. szám alatt megtartott főpapi rend  gyûléséről készült.

Jelen vannak:  Villás Béla szellemi vezető valamint  Oláh Edina, Bács Zoltán, Nagy József, Karosi Gyula főpapok.

Villás Béla spirituális vezető a megjelentek üdvözlése után megnyitja az ülést és ismerteti a megjelentekkel a napirendi pontot.

 

1. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza Amerikai Egyesült Államokbeli bejegyzése és a két egyház azonosulása.

 

Megállapítja, hogy a főpapi rend teljes létszámmal jelen van.

A szellemi vezető levezető elnöknek javasolja  Villás Bélát, jegyzőkönyvvezetőnek Villás Andreát.

A főpapi rend egyhangú szavazattal megválasztja Villás Bélát levezető elnöknek, Villás Andreát pedig jegyzőkönyvvezetőnek.

Előadja, hogy ez év március 29-én az Amerikai Egyesült Államokban 406001/2011. INC. 3097/11 szám alatt bejegyzésre került az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza ( Arkadia’s  Lights Spiritual Minisrtry),

melynek székhelye New York városában van.    

Szükségszerûvé vált a határon kívüli terjeszkedés a megnövekedett igények miatt.

Ez a bejegyzés önálló egyházi státusz, ugyanazzal a tevékenységgel és hitvallással mint az itthon bejegyzett egyház.

Döntünk a magyarországi és USA-ban bejegyzett egyház egységéről valamint arról, hogy egyházunk New York-i irodája ellátja a Magyarországon bejegyzett egyház képviseletét ( New York 11373, 51-33 Codwise Place, Elm hurst )és a az USA-ban bejegyzett egyház képviseletét Magyarországon a magyarországi egyházunk irodája biztosítja (4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58).

Bármelyik országban egyházunk mûködése akadályoztatva lenne, egyházunk jogfolytonosságát és ügyeit másik országbeli egyházi irodánk viszi tovább teljes joggal, és igyekezettel. Lehetőség szerint irodát, képviseletet  tartva a problémás országban is.

Majd felkérte Bács Zoltánt a bejegyzési dokumentum fordítására.

Az egyház szellemi vezetője szavazásra bocsátja, a bejegyzési dokumentum tartalmi elfogadását, a két  egyház azonosulását, honlapra való közzétételét.

A főpapi rend az előterjesztést egyhangú szavazattal elfogadta.


-2-

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök 10.58 –kor a főpapi rend gyûlését  berekeszti.

                   


 

Villás Béla

spirituális vezető

 

           Oláh Edina                                                    Bács Zoltán

főpap, jegyzőkönyv vezető                                              főpap

 

Nagy József                                                Karosi Gyula
főpap                                                            főpap

Vasárnap, 2018 Március 18.