Arkadia´s lights Spiritual Church
The PEOPLE who are looking for their place in the world. We wish to help with it in order for you to find it!
  • Magyar
  • Deutsch
  • Română
Banner


2014 év üzenete

There are no translations available.

2014

A világegyetem kozmikus teljességéből, mely tökéletes és megbonthatatlan, különböző népek valamilyen érdekek és célok alapján kezdték számolni a kozmikus tudatvesztéssel szinte egy időben meg megjelenő időt, melynek igazi célja a múlandóság rögzítése, vagyis programjának elültetése az emberi fajben.

Az idő illúzió, ezt a földünkön megjelenő anomáliák, időparadoxonok is igazolják, lásd Bermudák.

A tudósaink az időutazás lehetőségét valóságként kezelik és a teret összekötik az idővel, mely ma már tény görbül, hajtogatható, manipulálható, tehát képlékeny, nem stabil.

Ráadásul ezen a csodálatos bolygón melyen élünk, az az emberiség, vagyis a mi megítélésünk szerint a legintelligensebb faj (csúcsragadozó) közös őstől származik, de mégis másként más módon számítjuk az időt, máshoz kötjük a kezdetét. Hol logikus kozmikus eseményekhez, körforgásokhoz, konstellációkhoz, esetleg az idő előtti kozmikus tudásra (Logosz spermatikus) alapozva, lásd Maják. A földünkön ma az ősi népek mind saját időszámítással is rendelkeznek azon kívül amit a fehér keresztény világ rájuk kényszerített, lásd zsidók, arabok, hinduk, kínaiak.
Ezen instabil képződményről előzőekben leírt információk után nézzük a kereszténység által fémjelzett időszámítást.

Elvileg Jézus születése a 0 pont, ami már problémásnak tűnik, hiszen a Kereszténység szerint december 24-én született és ez nem január 1. Aztán még pár érdekesség a mai időszámítás szerint nagy Heródes Király, aki Jézus kiirtása céljából minden kettő év alatti gyereket megöletett a saját fajtájából, hátha Jézus is köztük lesz, Jézus születése előtt négy évvel meghalt, ez tény. Nos ezek után mégis kívánnék neked szelíd utalást, előrejelzést adni az előttünk álló 365 napra, és az azután következőkre, amit világunk 2014-ként jelöl. Ez igazán a kettősség éve lesz. Az ÉNOK által ránk hagyott információk alapján az Isten az Ember és az egész teremtés titka, értelme és rejtélye 22 pecséttel lett lezárva. Ezek a pecsétek minden teremtettbe bele lettek vésve és ezek a pecsétek különböző módszerekkel feltörhetők, megérthetők, ezek egyike a számmisztika.
Erről a 22 pecsétről tudtak az ősi Egyiptomiak a Sumérok, a Perzsák és a Zsidók. Ma a Tarot nagy arkánumaként ismerjük.
Na lássuk: 2+0+1+4=7

Ennek az évnek a száma a hetes, melyet szerencse vagy sikerszámként kezelünk.
A Tarot, kocsi, hintó vagy szekérként ábrázolja, melyet kettő ló húz, egy fehér és egy fekete, és a siker azon múlik, egyensúlyban tudod-e tartani a két lovat, ha ez sikerül, a bakon maradsz és a célba jutsz, ha nem, borul minden és te alá kerülsz, és vesztesz mindent.

Engedd meg kérlek, hogy itt hivatkozzak Imánuel Jézusra, ki szerint az egyensúly megtartásának egyik módja megadni a császárnak  (az anyag a látható és mulandó világ urának) ami az övé és megadni Istennek is ami az övé és Istenről Jézus úgy beszél, mint bennünk lakozóról, akivel egyek vagyunk és aki nem kézzel csinált templomokban lakozik. Amennyiben egyszerűen kívánom jellemezni az előttünk álló évet, így fogalmaznék, van lehetősége a világunknak és a benne élőknek szolid haladásra, előrelépésre, amennyiben az ember mint kozmikus lény a helyére kerül és ebben elsősorban az egyénnek van szerepe, hogy keresse önmagában azt az örökké létezőt, mely Jézus szerint bennünk lakozik és kivel valóban egy.

Másodsorban a társadalom vezetőinek és a háttérhatalmaknak lenne már célszerű megérteni, hogy az emberiség felnőttkorba lépett. Ennek következtében az emberiség múltjával, származásával, tudásával, létezésének céljával, kozmikus voltának visszaadásával segíteni abban, hogy hatalmi, vallási, morális és törvényi kényszerek nélkül saját lábára álljon. A világunkat most irányító hatalmakról, történésekről, nehézségekről, csodákról, tudásról, történelmi és kozmikus igazságokról, felfedezésekről, valóságokról, vallásokról végre igazat közölni, nem pedig titokként (secretként) évszázadokra, évezredekre borítékolni ezáltal a feledésbe taszítani, persze csak a hétmilliárd mulandóság mocskába taszított bűnös birka számára. Ebben az évben amennyiben nem történik változás ez irányban a szerencse a fejlődés az előrelépés csupán pár helyen felcsillanó illúzió lesz. – Túllépve a Tarot és a számmisztika bűvkörén, az egyetemes tudásból származó információ szerint az egész világegyetemre egy komikus hajnal köszöntött, mely nem megállítható és hátráltatható egyetlen anyagba süllyedt hatalom és vallás által sem. Az elmúlt pár ezer év talán legszélsőségesebb időszaka vár ránk, ez igaz lesz időjárástól a vallási, hatalmi, pénzügyi, a morális, az egészségügyi és spirituális rendszerekre egyaránt. A változás nem automatikus, hanem mindig egyénfüggő, ugyanis az egyéntől, vagyis tőled független változás nem létezik, még az időjárás sem független tőled. Ébredni, változni csak Te tudsz, minden igaz tanító csak segíteni tud ebben, de helyetted tenni, változni képtelen. Tegyél azért, hogy megértsd, létednek van egy múlandó része, és eddig ennek törvényszerűségeivel, programjaival azonosítottad magad, de ez lényednek csak egy része, ez a császáré. Válj tudatossá és tégy meg mindent azért, hogy felismerd lényednek azt a részét, mely nem múlandó, hogy létrejöjjön az egyensúly, és ezáltal a félelem mint illúzió eltűnjön, és ráeszmélj önmagad fenségére. Emlékszel szívesen segítek, segítünk, de helyetted csinálni nem tudom, nem tudjuk. Amennyiben változol, nem csak magadért változol, ugyanis a világegyetem látható és az őt működtető láthatatlan lényege egy, hogy egyszerűen fogalmazzak ez az egész egy egységes massza, és eljött az idő, hogy minden a hatalmas egységet képező, a legapróbbtól a legnagyobbig szint valljon, rombol vagy épít, alszik tovább vagy ébred, árt vagy áld, sötét vagy fény, a rothadó anyag vagy Isten. Az időszak ami előttünk áll, János apostol látomásában a szellemek szétválasztásának időszaka. Nagyon fontos hogy megsemmisülés vagy örök létezés. Ez nem egy külső Isten döntése lesz, hanem a tiéd, vagyis a csepp dönt kíván-e a fény-óceán tudatos része lenni, vagy tudat nélkül feloldódni, megszűnni, megsemmisülni.

Kedves testvérem a mai világ szlogenjével élve a „léted a tét”.
Ez nem csak a 2014-re szól, hanem igazán most kezdődik. Amennyiben hajlandó vagy lépéseket tenni léted egész-sége felé, ez léted minden szintjére és minőségére kivetül, kihat és ez nem hit vagy vágy kérdése.
Amennyiben múlandó formád és lényed tudatszintjén stabilizálod minőséged, nem cserélnek veled.

Elkezdődik az az időszak létünkben, mikor megértheted az ősi misztériumot és gyakorolhatod is.


  

„Minden ember a saját sorsának a kovácsa.”

 

Továbbá,

 

„Hol Isten ott szükség nincsen.”

  

Szálljon rád áldásom és a béke

 

Válj szabad emberré
Szeress önzetlenül és
Istenné válsz

   

Villás Béla

Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza
Szellemi vezetője

 

2014. január 7.

Friday, October 20, 2017