Arkadia´s lights Spiritual Church
The PEOPLE who are looking for their place in the world. We wish to help with it in order for you to find it!
  • Magyar
  • Deutsch
  • Română
Banner


VILLÁS BÉLA ÉV VÉGI ÜZENETE

There are no translations available.

Kedves testvéreim, barátaim.

Az idő világában ismét véget ér egy szakasz, mit 2013-nak neveztünk. Emberi mértékkel nézve nagy idő, kozmikus mértékekkel nézve szinte mérhetetlenül kicsi. Mégis összefügg az emberi és a kozmikus, amennyiben létünk és minőségünk határait túl, merjük engedni a korlátolt és múlandó négy elem világán. A kozmikus lét egységes és a rend alapelvei irányítják. A kozmikus egységből mikor kiválik, elszakad, kitaszíttatik egy minőség, megszakad kapcsolata az egység rendjével. Ezért saját rendet hoz létre, mely minden esetben megdől, felborul, mivel nem a kozmikus alapokra épül, emlékezz „SZERETET, SZABADSÁG”. Az egységből kivált, kiszakadt, kitaszíttatott nem hajlandó beismerni a saját maga által kreált „REND” csődjét, ezért ennek fennmaradását törvényekkel (terrorral, büntetéssel, fenyegetéssel, a félelem és a bizonytalanság fenntartásával) kívánja fenntartani, amivel eddig rendet még megteremteni nem sikerült senkinek sehol a világegyetemben. Lásd „TÍZ PARANCSOLAT, NE ÖLJ, NE LOPJ, stb.”, és ráadásul a törvényhozó hágja át leggyakrabban a maga által hozott törvényeket, pl: háborúba küld ölni és rabolni, vagyis lopni. Háborúmentes időszakokban viszont mindig erre készíti fel a rendszeréhez tartozókat, lásd katonaság, adóhivatal.

Ez év végén sem úgy, mint az összes többiben sem és az ezután következőkben sem bíztatlak harcra és ellenállásra. Tudd, ha a kozmikus egység ezt nem engedné meg, mindez nem jöhetett volna létre és nem működhetne. János apostol a jelenések könyvében így fogalmaz: az emberiséget most uraló borzalomnak felsőbb hatalom adatott és a borzalomnak a programja a következő, indulj a dúlásra indulj a prédára és János még egy jelzőt is használ megjelölésre „666” ami szerinte „VAN, DE MÉG SINCS” ami még megdöbbentőbb, „ANTIKRISZTUSNAK” nevezi, vagyis a Krisztus ellenpólusának. A Krisztus egy minőség, görög szó, vagyis az élőt , a létezőt a „FELÉBREDTET” minősítik e szóval, akkor e logikát követve az „ANTIKRISZTUS AZ ALVÓ, A NEM ÉLŐ, A NEM LÉTEZŐ”. Amennyiben a görög és a római kor tizenkettes számrendszerét vesszük alapul és a tizenkettőt mint misztikus számot (lást Jézus tanítványai, hónapok száma, állatövi jegyek), akkor a hatos minden szinten, minden minőségnek csak a felét hordozza, vagyis az egésznek, a teljesnek, a tökéletesnek, a kozmikus rendnek, a tudásnak, úgy a test (anyag), úgy a lélek (asztrál), úgy a szellem (mentál) világának, minőségnek csak a felét használhatja, vagyis csupán a mi látható világunkban megjelenő elemeknek is csak az egyik aspektusát birtokolja, a leépítőt, a rombolót, az ártót, a hazugot, a becsapót, a tolvajt, a becstelent, a butát, a sötétet, a gyűlölőt, a rettegőt, a bizonytalant, az ítélőt, a büntetőt és a megbocsátásra képtelent. Tehát ő csak az elemek felének birtoklója, tudója, de minden igyekezete arra irányul, hogy a „FÉL ELEM” tudását rákényszerítse az egészre. A mi csodálatos nyelvünk ezt a titkot felfedi és az „ANTIKRISZTUS, 666”-ból kiáramló minőséget, energiát, „FÉLELEMNEK” nevezi. Ez a fél-elem energia az, mely ma uralja és berezgi és irányítja a négy elem világát és majdnem minden rajta létezőt, torz szülöttei által úgy, mint harag, gyűlölet, bűntudat, lelkiismeret-furdalás, irigység, féltékenység, bizonytalanság, aggódását, ítélet, hazugság, vádaskodás. Szemben a másik aspektussal, ami mindig épít, ad, szeret, megbocsát, áld, gondoskodik, vagyis a Kozmikus egésznek, egységnek tudásának birtokosa. Ő a Krisztussá vált felébredt Isten ember, Isten gyermek, a felébredt „TÉKOZLÓ FIÚ” Kit nem büntetés vár az anyagon túli világban, hanem ajándék.
Mint tudod, egyszerre egy urat szolgálhatsz, vagy az előbbiekben említett „FÉL-ELEM” urát vagy a „TELJESET, TÖKÉLETESET, EGÉSZET” mely közelebb van hozzád, mint hiszed. Imánuel Jézus szerint bennünk van, vagyis mi vagyunk azok, de ezen minőség eléréséhez először fel kell ismerned melyik urat szolgáltad eddig, majd a megbocsájtás az elfogadás erejével megérkezni középre, ezáltal megszabadulva a félelem urának befolyásától, majd nemet mondani minden felkínált ünnepére, kínálatára, trükkjére, mézes madzagjára. Ezután észrevenni és szóvá tenni minden felfedezett trükkjét, mellyel legtöbbször a rendszerébe beállt embertestvéreinken keresztül ér el minket. Te már átlátva és felismerve ezen misztériumot egyféleképpen reagálj, „NE GYŰLÖLJ” hisz embertestvéred áldozat, egy alvó becsapott, de e minőséghez tevékenyen hozzájáruló áldozat. A felébredt „KRISZTUSSÁ” vált gyűlölni képtelen, képes csak megváltoztatni a világot. Ne bízz és ne higgy és ne reménykedj abban, hogy a világodat bármelyik saját rendszere képes megváltoztatni a béke, az ébredés, a szeretet irányába, hisz a fél-elem urainak és az őket kiszolgálóknak erre lehetőség nem adatott. Ébredni, megérteni, szeretni, megbocsájtani, mosolyogni , örömben létezni csak az egyén képes, az élő, aki az életet a teljességet a fény Istenétől kapta, akivel Imánuel Jézus szerint és Buddha szerint is egy. Megérteni, megbocsájtani, nem gyűlölni, ezáltal szeretni, csak Te tudsz, az élő és teljes és tökéletes Isten gyermek. Értsd meg és változz, változz, változz és válj szabad emberré, hogy önzetlenül szerethess, és a szeretet fényének hordozójává válj, és már tudod ezt megtartani csak úgy lehet, ha léted minden szintjén és pillanatában képes vagy gyűlölet nélkül, ezáltal szeretetben egységet teremtve élni, létezni.

Kívánjuk érintse meg és ragyogja be létedet a rövidesen hosszabbodó, újjászülető fény, maradj a fény és a szeretet ösvényén és a szeretetre és a szerelemre a Fény Istenének ajándékaként tekints és ne engedd, hogy a fél-elem ura programjaival bemocskolja. A szeretetben és szerelemben élők vakok e világ programjaira ,mert fényben léteznek.

Az újjászülető fény ünnepét követően kívánjuk ,

legyél boldog az új évben!

Béke és Szeretet

Villás Béla

Árkádia Fényeinek Spirituális Egyházának
Szellemi vezetője

Friday, April 20, 2018